שם הגן גילאים הגננת רחוב טלפון נייד
גן פרומה   פרומה ארנברג טבריה 49 9323674  
גן רונית   צומעי רונית עזרא ונחמיה 23 9331103  
גן תהילה   תהילה מועד עזרא ונחמיה 46 9320000  
גן אפרת   אפרת שבט לוי4 9088812 050-6742714
גן לאה 1.5-3 לאה   9092941 054-8401558
גן יפית 1.5-3 יפית     050-5933224
גן רונית   רונית   9331103 050-7623329
גן טייבי     מנחת שלמה 5 9088019  
 
חבד 3 ח' עד שנתיים   שבט דן 3 9239971 054-7323471
  ט.ט חובה-ט.חובה   שבט דן 3 9239971 054-7323471
  גן חובה   שבט דן 3 9239971 054-7323471
אמונה 1-3   חנה רובינה 23 9335912  
הגן של מרים  1.5-4  מרים    9330067  052-4442292
גן שרהלה          052-7644045
מעון רגש 1.5-3 שרונה עזרא ונחמיה 20 03-9379737 052-7623002
גן חנה 1-2 בלה מנחם בגין 115 050-8659095
2-3 שולי עדש שפיק 14    
3-4 בתיה עדש שפיק 10    

Leave Comments