Comments 0
בשדה החינוך

הורים לתלמידים העולים לכתה ז' אם הנכם מחפשים עבור בנכם חטיבה תורנית איכותית עם לימודים המתקיימים באוירה חמה ומשפחתית נשמח לראותכם בערב היכרות
שיערך אי"ה ביום שלישי, כ"א טבת( 28.12.10) בשעה 19:30 בבית ספרנו ברח' אבטליון 20, ב"ב.

תכנית הערב:
• מפגש עם מנהל בית הספר והצוות החינוכי –חזון ויעדי בית הספר
• הצגת תכניות תורניות, לימודיות וחברתיות של בית הספר
• פאנל שאלות ותשובות עם הצוות החינוכי בו נשמח לשמוע גם מכם ההורים.

בואו בשמחה והיו שותפים עמנו בעשייה החינוכית של בית הספר

לפרטים הרשמה וברור מועדי בחינות
03-6164187 03-6185440

Leave Comments