Comments 0
חדשות מקומיות

מכתב להורי הילדים הרשומים לגנים הממ"דים בהדר גנים שלום וברכה, הנדון: שינויים בסדרי ההרשמה בגני הממ"ד
לקראת שנת תשע"א התקבלו בעיריית פתח תקווה מספר החלטות הנוגעות לגני הממ"דים שהותירו רבים מן ההורים בתחושת חוסר נוחות רבה. ההחלטה המרכזית עניינה בהפיכת כל גני הממ"דים בהדר גנים לגנים דו-גילים. כך, במקום הגנים החד-גילים שהיו נהוגים עד כה, בהם חלקו הילדים את שנות הגן  עם ילדים בני גילם, משנת תשע"א יחלקו הילדים את הגן עם ילדים צעירים או בוגרים מהם.

יתכן שיש להחלטה זו נימוקים חינוכיים פדגוגיים נעלים שאינם נהירים לנו. ברם, לתחושתינו, בשכונת הדר גנים, המבורכת בילדים, אין צידוק להפרדה הגילית. הנוהג שהתקיים עד כה איפשר לילדים תחושה של יציבות ושל המשכיות לאורך שנות הגן, והוביל אותם בביטחה לקראת כיתה א'. הגנים הדו גילים יוצרים מעברים בין הגנים ושינויים בהרכב האנושי של הגן מדי שנה.

ומעבר להחלטה עצמה, אופן ביצועה יצר אנדרלמוסיה שלמה, שיפגע – ללא ספק – בילדינו:

גננות שהתמחו במשך שנים רבות בגיל מסויים, נדרשות החל משנה הבאה ללמד גילאים שונים ללא שעברו השתלמויות או הדרכות בנושא (לטענת חלק מהגננות הן אף לא קיבלו הודעות רשמית על כך), הגנים לא מאוזנים, לא מבחינה גילית (למשל, גן שבו היו מעט ילדי טרום חובה ורוב מוחלט של ילדי חובה), ולא מבחינה מגדרית (גנים בהם מרבית הילדים הם בנים, למשל), ותחושת כאוס בנוגע למבנה ולהתנהלות המערכת (מדוע גני החובה, לפחות, אינם חד גילים? מהם הקריטריונים לחלוקת הילדים לגנים השונים ועוד).

אנו קבוצת הורים שיזמנו פגישה עם הגב' מיכל אונגר, מנהלת אגף גני הילדים בעיריית פ"ת שתתקיים אי"ה בתחילת דצמבר. מטרתינו היא להיות מעורבים בתהליכי קבלת ההחלטות ובארגון מחדש של מערכת החינוך בשכונה, כך שנוכל להשפיע על חינוך ילדינו. חשוב לנו להגיע לפגישה כשמאחורינו תמיכת הורים המעוניינים במהלך. לפיכך, אנו קוראים למי שחינוך ילדיו חשוב לו, לשלוח אלינו מייל ובו שמו, ודברים בעניין – טענות שרוצים שנעלה בפגישה, תחושות בנוגע לעניין, בקשות ועוד  (כתובת המייל:mmdhadarganim@gmail.com ).
בברכה,
מירית גלזר יפעת זיסר שגית לוין

Leave Comments