Comments 0
בשדה החינוך
לכבוד
הורי גני הילדים
בהדר גנים
שלום רב,
ביום רביעי 15.12.2010 בשעה 20:30 תתקיים אסיפת הורים שכונתית של כל ההורים לילדי הגנים בהדר גנים,
במתנ"ס עמישב.
מטרת האסיפה היא להכיר את מנהלת אגף גנ"י החדשה, ד"ר מיכל אונגר, ולחשוף בפניה את צרכי התושבים בשכונה.
בפגישה יהיו נוכחים:   מוטי זפט, מ"מ ראש העיר וראש מינהל החינוך הדתי,
מר רמי הופנברג , מנהל מינהל החינוך.
בברכה
ועד השכונה

לכבוד,הורי גני הילדים בהדר גנים.שלום רב,
ביום רביעי 15.12.2010 בשעה 20:30 תתקיים אסיפת הורים שכונתית של כל ההורים לילדי הגנים בהדר גנים,במתנ"ס עמישב.מטרת האסיפה היא להכיר את מנהלת אגף גנ"י החדשה, ד"ר מיכל אונגר, ולחשוף בפניה את צרכי התושבים בשכונה. בפגישה יהיו נוכחים:מוטי זפט, מ"מ ראש העיר וראש מינהל החינוך הדתי, מר רמי הופנברג ,מנהל מינהל החינוך.  
בברכה ועד השכונה.

Leave Comments