Comments 0
הדר גנים
למסירה עגלת שכיבה במצב מעולה, צורך בתיקון גלגל ( העגלה בצבע כחול)
טיולון חדש לחלוטין בצבע אפור וסגול
אופניים לילד בגיל 6 בצבע סגול, נדרש החלפת גלגלים.
כסא תינוק לרכב – משקל עד 15ק"ג
0545794546

Leave Comments