Comments 0
מזג אוויר בעיר

השבוע הרבנות ביקשה להוסיף בברכת "שומע תפלה" את הבקשה הנאמרת לשנות בצורת, ומחר יום ה' חלק מהציבור צם למען הגשמים.
מה עם החורף? מתי הוא צפוי להופיע?
לפי המפות החזויות, נראה שנמשיך להתגעגע לחורף עד סוף חודש נובמבר. בשבוע הבא צפוי עוד שרב, ועד ה-30 בנובמבר לא נראה גשם רציני. בימים ראשון ושני בשבוע הבא תחול ירידה בטמפרטורות, יהיה מעונן חלקית וייתכנו טפטופים במישור החוף, לרבות בעירנו פתח תקווה. שינוי של ממש יחל ביום האחרון של חודש נובמבר, עם ירידה דרסטית בטמפרטורות ועם מספר מילימטרים של גשם. פרק גשם זה יהיה קצר ולא יתרום למשק המים או לחקלאות יותר מ5-10 מ"מ.

הטמפרטורות החזויות בפתח תקווה בימים הקרובים:
חמישי- 16-27
שישי-15-27
שבת-16-26
ראשון-16-25
שני-15-24 (אחד הימים הקרירים שהיו העונה)

ב-30 לנובמבר אפיק רום גולש לעבר מזרח הים התיכון, בעוד שבקרקע מתפתח שקע ברומטרי לא עמוק. אפיק במערב הים התיכון יגרום להרס מהיר של אפיק הרום באזורנו, שיגרום לפרק גשם קצר ולא משמעותי.התיכון, בעוד שבקרקע מתפתח שקע ברומטרי לא עמוק. אפיק במערב הים התיכון יגרום להרס מהיר של אפיק הרום באזורנו, שיגרום לפרק גשם קצר ולא משמעותי.

44980812

Leave Comments