Comments 0
חדשות אקטואליה

zahinegbi1לא יאומן לפני 4 שנים, מרץ 2007 צחי הנגבי במבט "לא רוצה ולא ראוי להתייחס לנאמר בכתבה"

הקמפיין "יש דין ויש דיין" של "המטה העולמי להצלת העם והארץ" ממשיך לעשות כותרות בתקשורת בישראל. במבט התפרסמה כתבה קצרה של אורי רווח על הקמפיין המסיבי. בכתבה נראים כל "גיבורי ההתנתקות" ומה שאירע להם אחד אחרי השני ומוסבר על הקמפיין והעומדים מאחריו.


Leave Comments