Comments 0
Uncategorized
מבצע שתי שבתות כהלכתן = גאולה!!!
הרבנית צביה אליהו (אישתו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל) הגתה רעיון לשמור את שתי
השבתות הבאות עלינו לטובה:
פרשות שמות וארא בתאריכים י"ח וכ"ה טבת.
זוהי הזדמנות פז מכיוון שאלו שתי שבתות בהם הנוצרים חוגגים את חג המולד(25.12)
וחג הסילבסטר(1.1) שזה אומר שכל העולם מושבת והיהודים בחו"ל לא עובדים.*
הרבנית הגתה את הרעיון על בסיס שכתוב בזוהר:
"אלמלי משמרים ישראל שתי שבתות כהלכתן- מיד נגאלים"
אל תתביישו- ידעו את החברים שלכם, הזמינו אותם לשבת, והכי חשוב להפיץ בכל רחבי
העולם!!!!*
לקבלת פרטים על המבצע, נפתח אתר במיוחד בשביל זה:
www.shabes.net*<http://www.shabes.net/>
או במייל:
shabbat@gmail.com//newmail.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=compose&to=2shabbat@gmail.com>
ישיבות, אולפנות, מוסדות, מדרשות, משפחות וכדו' המעוניים לארח יהודים לשבת
יפנו לכתובות הנ"ל.
בבקשה להפיץ לכל מי שרק אפשר…תנסו להבין מה המשמעות שסוף סוף תיהיה גאולה
שלימה לכל עמ"י!!!!!!

Leave Comments