Comments 0
חדשות

עמותת קהילת הדר גנים – מאה אחוז של נתינה – מגבית דחופה .אחי ורעי תושבי הדר גנים ה' עליהם יחיו. לפני כשנתיים אירע אסון מחריד למשפחה שגרה כיום בשכונתנו, ביום בו ילדה האם את בתם השנייה, עברו האב והבן הבכור  תאונת דרכים מחרידה. 
בניסי ניסים ובחסדי שמיים הצליחו הרופאים להציל את חייהם של האב והבן. כתוצאה מהתאונה האב פגוע ברגלו ועוד כמה פגיעות פנימיות אך ב"ה חזר לתפקד. לצערנו הרב הבן נפגע בעמוד השדרה הצווארי בחוליות העליונות וכתוצאה מכך הפך הפעוט בן השנתיים למשותק בכל גופו,
כמו כן נפגעה יכולת הנשימה העצמאית שלו והוא מונשם 24 שעות ביממה ובנוסף לכל נפגעה יכולת הדיבור שלו.
למותר לציין את הקשיים הפיזיים והנפשיים בהם נתונה המשפחה, אך ישנו קושי נוסף ממנו לא נוכל להתעלם.
עלות הטיפול החודשית בילד הפגוע היא למעלה מ-20,000 ₪, כמובן שחברת הביטוח אמורה לכסות סכומים אלו אך עד לגמר המשפט יחלוף עוד זמן מה ובינתיים המשפחה קורסת.
לפני שהוצאנו פנייה זו אליכם שיתפנו את אנשי הגמ"ח השכונתי שבאו ובדקו בצורה יסודית את התנהלות המשפחה. חוות דעתם המקצועית של אנשי הגמ"ח היא שחייבים להקים מגבית להצלת המשפחה מקריסה כלכלית בנוסף לכל הצרות שעברו עליהם עד כה.
לכן נבקשכם בכל לשון של בקשה לבוא לעזרת ה' בגיבורים ולתרום תרומה של ממש ובזכות זאת נזכה שלא יבוא שוד ושבר בגבולנו.
"איש את ראהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק", "החלש יאמר חזק אני" ונזכה לעולם להיות מן הנותנים באהבה.
דורשי שלומכם וטובתכם,
רבני השכונה והקהילות,
הרב מאיר אלול, הרב אביעד אשואל, הרב שלמה גולן, הרב גולן דעי, הרב אייל ורד, הרב צבי יניר, הרב ארי לנדא, הרב אהרון לפידות, הרב מוטי פריימן, הרב רבינוביץ' שלמה, הרב שרעבי עימנואל, הרב יוסף שנה.

ניתן להעביר תרומות לנציגי הגמ"ח בקהילות ולרב שנה יוסף.
אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 מס' 550221394

Leave Comments