Comments 0
חדשות מקומיות

-הידיעה על ההרשמה למדרשיה התורנית "נתיב" השייכת לאגף לשירותים חברתיים בראשות חבר הנהלת העיר מר אשר שוקר והמיועדת לנוער חרדי הנמצא ללא מסגרת לימודים בגילאי 15-20 עשתה לה כנפיים, עם הפרסום הגיע הד ציבורי רחב, יש לציין שהמדרשה מיועדת לנוער חרדי והצוות המנהל ומפעיל את המדרשה הם אנשי חינוך מתוך הציבור החרדי בעלי ניסיון רב בתחום, במדרשיה הושקעו סכומים גדולים בשיפוץ ע"י עירית פ"ת במיטב הציוד החדיש לרווחת הנערים בין היתר מכילה המדרשה חדר סדנאות והפעלה שיעורי תורה השקפה והעשרה ומגוון פעילויות פנים, אטרקציות וסדנאות לבנין האישיות של נערים אלו. נערים רבים סיפרו במפגש שהתקיים השבוע בארוחת ערב במדרשיה ברחוב המכבים מול מגן דוד שהם נהנים ומבקשים להמשיך ולהפעיל את המקום במיוחד שיבחו את הצוות שנקשרו אליהם
ההצטרפות למדרשה דורשת ראיון קבלה עם צוות המדרשה לבדיקת התאמת הנערים ולצורך בניית תוכנית מותאמת ותעסוקתית עבורם.
המדרשה "נתיב" פועלת בנוסף למרכז הייעוץ וההכוונה "נתיבים" המיועד גם הוא למורים הורים ונערים מהמגזר החרדי, "נתיבים" פועל זה כחודשיים ובין אנשי צוותו נמנים יועצים חינוכיים עוסי"ם ואנשי חינוך הנותנים מענה בשיבוץ מחדש בישיבות לנערים הזקוקים לכך ובהדרכה, גם פניות של הורים לנערות הנמצאות בלבטים וקשיים וזקוקות לסיוע וייעוץ מקבלים זאת ע"י יועצת חינוכית בעלת ניסיון רב, יש לציין שכל המידע חסוי על פי הנחיית הרבנים שלי"טא ובהדרכתם שרק צוות מקצועי עם השקפה תורנית אמיתית ומקבלים את הסמכות הרוחנית במלואה וללא התערבות שום גורם אחר, הם מלווים את המרכז בעצה ותושייה ואף מפנים אליו הורים ונערים. עד היום נעזרו במרכז עשרות רבות של נערים ונערות מכל הציבור החרדי בזמן הקצר שהמרכז פועל הוכחה נחיצותו וחשיבותו בנתינת מענה לבעיות שעד היום לא היה כל גורם הנותן להם מענה .
הרב אשר שוקר חבר הנהלת העיר וראש האגף לשירותים חברתיים העומד בלב הפרויקט אמר כי החזון שהמרכז והמדרשה יתנו מענה אמיתי להורים ולנוער ומאמין שבס"ד עם תחילת הפעילות נחשף לפעילות מרתקת וחשובה שנמצאת בהליכי תכנון ובניה ויעמידו להם שירותים ברמה וזה יהיה דגם לכל הערים העוסקות בנושא.


-

Leave Comments