Comments 0
חדשות אקטואליה

כתבה המראה את פניו של השמאל הרדיקלי הישראלי, הפועל בארץ ובזירה הבינלאומית, צובר תאוצה ומשמש כחוד החנית במאבק נגד מדינת ישראל בעולם, מאחורי הקלעים – האנשים שמאחורי המשטים, ההפגנות, שמאחורי החרם האקדמי והכלכלי, מאחורי חוסר ההכרה במדינה ציונית. כתבה למחשבה, להכרה ביניכם לבין האנשים שחיים בינינו. איך מתמודדים עם התופעה? עד כאן ומכאן

Leave Comments