Comments 0
הדר גנים

___Mobileכמסורת מידי שנה חגגו תלמידי כיתה ג' בת"ת "בית יוסף" פ"ת
את תחרות הסוכה המרשימה שנבנו בעמל התלמידים, בשיתוף ההורים ובהדרכת המחנך הרב משה בשארי הי"ו
התחרות החלה לאחר שסיימו ללמוד את הפרקים הקשורים להלכות סוכה ב"מסכת סוכה"
התחרות נחוגה בת"ת בהשתתפות המנהל הרב חיים שרת שליט"א וצוות הרבנים החשובים שבחרו את הסוכות הזוכות והביעו התפעלותם מידיעותיהם השוטפות של התלמידים ומשיתוף הפעולה בין ההורים, התלמידים והמחנך.
צוות הת"ת התרשם מאוד מההשקעה המיוחדת בתערוכה שבה הוצגו דגמים של סוכות כשרות ופסולות כגון: על אוניה, על גמל, סוכה על גבי סוכה ועוד…
התלמידים זכו בפרסים יקרי ערך והתרגשו מאוד והודו בחום למנהל ולמחנך ובסיום נשא המחנך תפילה שנזכה ויתקיים בנו "ופרוס עלינו סוכת שלומך סוכת רחמים ושלום
אמן!


IMG_0082_Mobile

Leave Comments