זמני התפילה במשך השבוע בבית הכנסת מורשה:

דף יומי    05:40

שחרית     06:30

ערבית      20:45

דף יומי     21:00

 זמני תפילות בשבת: 
זמני תפילות ערב שבת:

מנחה: 16:50(מנחה וקבלת שבת: חצי שעה אחרי הדלקת נרות זמן ירושלים).  
קבלת שבת , ערבית של שבת.
20:15-דף יומי.
זמני תפילות יום שבת:

07:00-דף יומי
08:00 – שחרית
12:30-מנחה גדולה
16:40-מנחה
17:52- ערבית

07:00-דף יומי
08:00 – שחרית 
12:30-מנחה גדולה
16:24-מנחה 
(
מנחה בשבת – בזמן כניסת השבת זמן ירושלים).
17:36- ערבית 
(
ערבית מוצ"ש – בזמן צאת השבת). 

 

שיעורים קבועים:

דף יומי – 05:45 ו 21:00

בשבת בין מנחה לערבית יש שיעור בגמרא שמועבר ע"י חזי גלייכר.


Leave Comments