Comments 0
ברכות

מזל טוב לאיתן והילית פינקלשטיין להולדת בנם!

 

ברכות מקרב לב על הצטרפות החבר החדש לקהילתנו.
שתזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים,
מתוך נחת ושמחה.

Leave Comments