Comments 0
ברכות

מזל טוב לארז ואביטל דיאמנט להולדת בתם!

 

ברכות מקרב לב על הצטרפות החברה החדשה לקהילתנו.
שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים,
מתוך נחת ושמחה. קהילת "יחדיו"

Leave Comments