Comments 0
בני עקיבא

bneyואתם שבט הרא"ה – "נעלה" יקרא שמכם , מזל טוב. שמכם מבטא את הקריאה לעם שבתפוצות לעלות ארצה, ואת האחריות והשליחות של כולנו לעלות במעלה ההר. בימים אלו תבטא קריאה זו את הכח שלנו להמשיך ולהיאחז בירושלים ובמרחבי ארצנו כפי שקרא כלב בן יפונה לעם "עלה נעלה, וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה"יחיד, תנועה ועם שיש בקרבם את השאיפה לעלות, שמוכנים לגייס את כל הכוחות במסירות נפש אין דבר שבעולם יכול לעצרםאתם שבט נעלה מצטרפים היום לחבריא ב' לפעילות מבורכת של עשייה ויצירה יחד עם רבבות בוגרי התנועה שפועלים ומקדשים שם שמים בכל תחומי החיים . היו ראויים לשמכם! יחד כולנו נעלה אל ה' אלוקינו ונזכה בע"ה לשנה הבאה בירושלים הבנויה. – מדברי: הרב בני נכטיילר מזכ"ל בני עקיבא

Leave Comments