Comments 0
ברכות

מזל טוב לשושי ומיקי קהת להולדת בניהם התאומים!!!

 

ברכות מקרב לב על הצטרפות החברים החדשים לקהילתנו.
שתזכו לגדלם לתורה, לחופה ולמעשים טובים,
מתוך נחת ושמחה. קהילת "יחדיו"

Leave Comments