Comments 0
ברכות

מזל טוב לשלמה ואפרת קליסקי להולדת בניהם התאומים!!!
ברכות מקרב לב על הצטרפות החברים החדשים לקהילתנו.
שתזכו לגדלם לתורה, לחופה ולמעשים טובים,מתוך נחת ושמחה.
קהילת יחדיו.          

Leave Comments