Comments 0
כללי

התופעה של דלדול במספר המתפללים בבתי כנסת מסוימים (בעיקר עקב מעבר מגורים לשכונות החדשות) מזה ועל צפיפות יתר בבתי כנסת אחרים. להלן רשימה קצרה של בתי כנסת שישמחו לקלוט מתפללים חדשים, בודדים או קבוצות: "האורים" בגבעת השלושה (ליד יד-לבנים), "ישורון" ברחוב חפץ חיים 17, מונאקטש – האדמו"ר רבינוביץ (רח' הנשיאים מול בנק המזרחי), "נצח" – בבי"ס "נצח ישראל" המניין בהנהגת הרב מרדכי אלפרט. יצוין, כי מול הנהירה לכיוון כפ"ג ג' וגב"ש, שומעים באחרונה יותר ויותר על זוגות צעירים דתיים השוכרים או רוכשים דירות במרכז העיר, בעיקר בקטע שבין טרומפלדור במערב לסלנט במזרח, איזור כפר גנים הישנה וסביבתה, זאת בגלל הפרשי המחירים בין אזורים אלה לשכונות החדשות. האם זה יביא לשינוי בתמהיל התושבים במרכז העיר? ולצמיחת גנה"י הדתיים, בנ"ע מלאבס – וכדומה?. אפשרי, עניין של זמן.

Leave Comments