Comments 0
חדשות כלכלה

קבוצת כלל השיקה לאחרונה את "כלל מהודר" – אפיקי השקעה ייעודיים למגזר החרדי, המסלולים הכשרים למהדרין, יעמדו מעתה תחת כשרותו המהודרת של 'ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסיים' שע"י בד"צ העדה החרדית ירושלים.
המסלולים המהודרים תחת כשרות הבד"צ הם קרן השתלמות –לחיסכון לטווח בינוני, ביטוח מנהלים, קופת גמל וקרן פנסיה. במסלולי השקעות אלו אין השקעות בחברות המחללות שבת.במסגרת הפנים לציבור החרדי חידשה חברת כלל את היתר העיסקה על פי נוסח של הבד"ץ של העדה החרדית.
במסיבת העיתונאים שנערכה לרגל ההשקה אמר שי טלמון, מנכ"לקבוצת כלל כי "כלל מציגה את מודל החיסכון הפנסיוני המותאם לציבור החרדי כאשר היכולות הפיננסיות, המקצועיות והיקף הנכסים המנוהלים בכלל מהווים יתרון משמעותי לגודל, הבא לידי ביטוי בנגישות לחברות ולמנהליהן, מידע על עסקאות ייחודיות".


א. בן שמאי – מתוך מצב הרוח 112

Leave Comments