Comments 0
חדשות מהמגזר

hispinמפקד חיל האוויר האלוף עידו נחושתן חנך השבוע בחיספין שברמת הגולן את הקמפוס החדש של המכללה הטכנולוגית 'אדיר במרום', מכללה תורנית ייחודית המאפשרת לנערים, חלקם עולים חדשים ונוער מיישובי הפריפריה, הזדמנות להשתלב עם גיוסם לצה"ל במקצועות הטכנולוגיים של חיל האוויר. המכללה היא אחד ממוסדות 'הפלדה הכחולה' והשלוחה הצפונית ביותר של חיל-האוויר.
באירוע השתתפו גם ראש המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער ד"ר יחיאל שילה, ראש המועצה האזורית גולן אלי מלכה, ומנכ"ל החטיבה להתיישבות ירון בן עזרא. מדובר בקמפוס מפואר שישמש את 160 הסטודנטים הלומדים במכללה.
"את מטוסי חיל האוויר השונים מפעילים אנשים. אלו אתם ואנו זקוקים לכם!", פנה מפקד חיל האוויר אלוף עידו נחושתן לתלמידי המכללה. הוא הוסיף כי תקוותו היא שמתלמידים אלו ייצאו מפקדי העתיד של המערך הטכני בחיל האוויר. "מכללת אדיר במרום משרתת את בטחון ישראל ואנשיה עושים עבודת קודש, אך סמלי הדבר שאת אירוע חנוכת המכללה החדשה, אנו מציינים יום לאחר שסיימנו לקרוא את חומש בראשית ומתחילים חומש חדש", ציין האלוף.
יו"ר עמותת מדרשת הגולן, הרב יגאל אריאל אמר כי "מדרשת הגולן מציינת באירוע זה שלושים שנות פעילות ומגויסת למלא את שליחותה לטובת העם והארץ".
הלימודים במכללה מיועדים למועמדים לשירות ביטחון המעוניינים להשתלב במקצועות הטכנולוגיים של חיל-האוויר עם גיוסם לצה"ל, ומשלבים לימודים של מגוון מקצועות טכנולוגיים לצד לימודי קודש. עם סיום הלימודים, משתלבים הבוגרים במערך הטכני של חיל-האוויר ומשרתים כהנדסאים בכל בסיסי החיל. בקרב תלמידי המכללה ניתן למצוא ילידי הארץ, יוצאי חבר העמים ויוצאי אתיופיה.


hispin
מאת אבי עמית מתוך "מצב הרוח 113"

Leave Comments