Comments 0
הדר גנים

IMGA0210באירוע רב רושם שנערך בימי החנוכה ובליווי תזמורת ומקהלת התלמידים. חגגו הורי ותלמידי ת"ת בית יוסף" את נצחון האור על החושך באולם מלא עד אפס מקום.
הערב נפתח בדבריו הנלהבים של חבר מועצת העיר וראש אגודה לתרבות הדיור הרב אשר שוקר שליט"א בענין "נצחון האור על החושך" ופתיחת מבצע נקיון איכות חיים ושכנות טובה
נציג ההורים הרב רפאל זר הציג את המנהל כמחנך דגול המוליך את הילדים לדרך תורה ומצוות, ואת התייחסותו כאב לבנו. וכן הציג נקודות החינוך בחנוכה וכן על ההשקעה הרבה של הרבנים במידות ויראת שמים טהורה אשר נקנים מלימוד מושקע ורב תוכן.
ענין זה בלט בחידון הלכות חנוכה שנערך ע"י המחנך הרב יהושע לוי שליט"א אשר הותיר רושם רב על כולם כשבסופו זכו החתנים וסגניהם לפרסים יקרי ערך.
וברקע צופים ההורים במצגת נפלאה מהווית התלמידים ומחויותהם במהלך השנה. וכן בתערוכת חנוכיות הערוכות עם מסר של זהירות בדרכים.
לאחר מכן הוקרנה מצגת יחודית "ומותר האדם מן הבהמה…." שללא תורה ומצוות אין גבול לנפילה.
בסיום נערכה תפילה ברוב עם על הגשם.
ההורים יצאו מרוגשים ומאושרים בהודאה על העבר לצוות הת"ת, ותפילה על העתיד "וזכני לגדל בנים ובני בנים."


IMGA0210

Leave Comments