Comments 0
חדשות

ptlogoלתשומת לבכם החל מיום ה-1.11.10 תחל העירייה בשיטת ניקיון חדשה בחלק מרחובות העיר.במהלך ימות השבוע יתבצעו עבודות ניקיון באמצעות מכונת טיאוט.נבקשכם לציית לתמרורים שיוצבו בכניסות ולאורכם של הרחובות.בעלי הרכבים מתבקשים שלא להחנות את רכביהם ברחובות אלו בימים ובשעות הניקיון עפ"י המסומן בתמרור.
אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה.עיריית פתח תקווה.לפרטים נוספים המוקד העירוני -106.

Leave Comments