זמני תפילות ערב שבת:

מנחה:   לפי כניסת שבת ת"א ואחכ ערבית.

זמני תפילות שבת:

שחרית:  08:30

מנחה: זמן כניסת שבת לפי ירושלים

ערבית: צאת שבת 

Leave Comments