Comments 0
כללי

בבית רבקה שבפ"ת נערכה מסיבת חנוכה שאורגנה ע"י משה ישראלי וצילה לפידות מעזר מציון. את השמחה וחום הלב הביאו למאושפזים החזן זמר אחיה רובין והמלווה על הקלידים ליאור רבינוביץ', כשחניכי הישיבה התיכונית מגבעת שמואל ורבניה רוקדים עם המאושפזים.


מתוך מצב הרוח 112

Leave Comments