Comments 0
חדשות

מפגש שני של "משיחין" – בין מנהלי וראשי בתי הספר הממ"ד בפ"ת לבין מנהלי וראשי המוסדות הפרטיים הדתיים-לאומיים (דרכי נועם, למרחב ודעת-מבינים) נערך ביום שלישי, הפעם בביה"ס "נר עציון". המשתתפים שמעו סקירה נרחבת מאלפת ממנהלת "נר עציון", גב' מזל שטרית על הדרכים באמצעותם ביה"ס התמודד עם הקשיים עימם הגיעו לביה"ס התלמידים עולי אתיופיה, והדרכים בהם ביה"ס, עם הצוות המסור שלו, קידם את הילדים לרמה שאיננה נופלת ממוסדות אחרים בהם מתחנכים ילדים ישראליים שנולדו בארץ. המנהלת הרחיבה גם בצדדים הרגשיים, החברתיים והערכיים בהם הושם דגש במקביל לפעילות החינוכית. בהמשך שמעו המשתתפים סקירה נרחבת ממנהלת 'מורשה', גב' דרורית כהן, על כיצד מביאים בי"ס עם מספר תלמידים כה גדול (כ-1,200) להישגים חינוכיים, ערכיים וחברתיים, תוך דגש על מעורבות הצוות בתהליך. המפגש נפתח בדבר תורה מפי הרב אברהם גרנביץ, ראש מוסדות ,למרחב', ובברכת רמי הופנברג, מנהל מינהל החינוך. מ"מ ראש העיר והממונה על החינוך הדתי, מוטי זפט, שיזם את פרויקט 'משיחין', במטרה להביא לקירוב לבבות והורדת מתחים בין הגוונים השונים בציונות הדתית בפ"ת, מסר כי המפגש השלישי יתקיים אי"ה באחד מהמוסדות הפרטיים, שגם יציג את משנתו החינוכית-ערכית. את הפרויקט מלוות ודוחפות סגלית הלל-יארק, מנהלת אגף חינוך יסודי, עו"ד רעות גל עוזרתו של זפט וכן נאווה גורמן מ'הפסגה'. 

Leave Comments