Comments 0
חדשות

בלילה שבין שני לשלישי פרצו אלמונים אל בית הכנסת הוותיק שברחוב חובבי ציון וגרמו נזק רב לספרי קודש תשמישי קדושה ורכוש.תפילין מתגלגלות ,טליתות שרועות על הרצפה וצבע על ספרי הקודש הם רק חלק מהמראות הקשים שנתגלו עם בוקר לעיני באי המניין המוקדם שבבית הכנסת בית יעקב המוכר כבית הכנסת הגדול שבמרכז העיר.

מעשה זה שני תוך שבוע מצטרף אל מקרה השחתה נוסף שהתרחש בשבוע שחלף בבית כנסת "דברי חיים- צאנז" הסמוך. כזכור נרגם בית הכנסת ידי אלמונים שהגיעו באישון לילה וביצעו הרס רב ניפצו שמשות וגרמו נזק לספרי קודש ן ורכוש.
המשטרה שחוקרת את האירועים תבדוק האם יש קשר בין שני האירועים. בעקבות סמיכות האירועים וחומרתם ביקש מ"מ רה"ע הרב אוריאל בוסו לקיים דיון והערכת מצב דחופים בהשתתפות כל הגורמים האחראים על מנת לבחון צעדי תגובה והרתעה כנגד התפשטות התופעה וכן לבחון צעדי הרתעה.

לפני למעלה משנה שטף גל של הרס וריסוס כתובות נאצה את רבים ממקומות התפילה בעיר,כזכור נופצו שמשות בית הכנסת ורוססו כתובות ושרטוט צלבי קרס על ארון הקודש המעשים יוחסו אז לפעילות של כת שנתפשה שפעלה כנגד בתי כנסת בעיר וחבריה הועמדו לדין.
הרב אוריאל בוסו שהיה בין הראשונים שהוזעקו למקום סיפר " קיבלתי בתדהמה את שיחת הטלפון בשעת בוקר מוקדמת בעת שהייתי בדרכי לתפילת שחרית. ומתפללים הודיעו לי ששוב פשטו אלמונים לבית הכנסת באישון לילה והשחיתו מכל הבא ליד. מיד הגעתי למקום והזעקתי גם את ראש העיר מר יצחק אוחיון ו צוותים של מנהל שפ"ע שיסייעו להשבת הסדר בבית הכנסת ולטפל בפריטי הקודש שהתגלגלו על הארץ.
המראות שנגלו לעניי היו קשים מנשא כאלו המזכירות פוגרומים שחוו יהודים בדורות הקודמים במקומות בהם פשטה האנטישמיות. המחשבה כי מעת לעת מתגלים גילויים כאלו בארצנו ובעיר כמו פתח תקווה שבא חיים בשקט ושלווה ובהרמוניה מלאה זה לצד זה מכל גוני קשת האוכלוסייה של עירנו. התופעה וקצב ההתרחשויות מחריד ומדאיג וצריך לעורר כל אחד מאתנו לחשיבה היכן טעינו שבקרבנו ישנם ביטויי ונדליזם כה קשים ומעוררי חלחלה" הוסיף .
הרב בוסו ציין עוד" אין לי מושג מי עשה לנו את זה או מי רצה לפגוע בדברים הקדושים לעם ישראל ,אך לא ניתן לנתק זאת לחלוטין מן התופעה ההולכת ומתפשטת והמרעילה את דעת הקהל הציבורי כנגד לומדי התורה השיח הציבורי המתלהם כנגד מי שתורתם אומנותם יכולה חלילה בקלות להוביל לפגיעות שאחריתן מי יישורנו. הדיון בנושא מעמדם של לומדי התורה הוא לגיטימי, אך אסור שיגלוש לפסים אלימים ". מ"מ רה"ע הרב אוריאל בוסו הדגיש כי אינו רואה סיבה ומקום להצבת אבטחה סביב בית הכנסת כל שעות היממה "אסור שנגיע למצב בו יהודים החיים במדינת ישראל ינהלו את אורחות חייהם היהודיים תחת מעטה אבטחה " ציין.

Leave Comments