Comments 0
תכלס עם שלמה גלנץ
"מתחם נחלים" לאן ומתי?
מתחם נחלים הנו השטח הפנוי בין בתי השכונה לכביש מכבית. שטח זה הועבר לפתח תקוה ממועצה מקומית "לודים" וזאת לאחר שאותה מועצה אישרה תוכנת לבניית 1200 יחידות בשטח. השטח הוא בבעלות מינהל מקרקעי ישראל ומוחכר למושב נחלים. בבוא המינהל לקדם את הבניה הוא פיצה את המושב והעביר לו זכויות בניה ל-320 יחידות דיור שיבנו ע"י "משהב". שאר השטח הוצא למכרזים לקבלים. כיום, חוץ מהפרוייקט של "משהב" קיימים עוד שני מתחמים שזכו בהם יזמים/קבלנים.
במקור התכנית כללה בניה של מגדלים גבוהים שבניהם רווחים גדולים, פרקים ואף מועדון ספורט. בנוסף התכנית המקורית כללה (כפיצוי על הצפיפות)  חניות תת קרקעיות בלבד, התניה בבניית מחלף לכביש מכבית ונספחי נוף ואקוסטיקה שונים.
לצערנו, ברגע שהתכנית התחילה לזוז הגישו גורמים שונים את בקשותיהם לשינוים: יזמים ביקשו לבטל חניות תת קרקעיות ולבנות חניות עיליות במקומם, החרדים דרשו תכנון מחדש לבניה נמוכה ועוד. יתרה מכך, המושג "מחלף נחלים" הפך ל"מחלפון" -המשמעות היא שבמקום מחלף מלא עם יציאות וכניסות מערבה ומזרחה יבנה מחלפון עם יציאת וכניסה ימניות בלבד – מ/אל צומת שעריה שבמפגש עם כביש 40.
ברור לכולנו שמתחם כל כך גדול ישפיע ישירות על השכונה הקיימת בכל המישורים: בצפיפות במבני ציבור, בצפיפות בתחבורה, על סטנדרט הבניה בשכונה,  אופי האוכלוסיה שתתישב בשכונה ואף על מחירון הדירות של כל השכונה.
כדי למנוע מצב של הורדת סטנדרט המתחם בפרט ופגיעה בשכונה בכלל, הגשנו את התנגדותנו להעלאת חלק נכבד מהחניות למעל הקרקע ולהתעלמות מנושא המחלף. לצערינו, הוועדה המקומית של עירית פ"ת דחתה את התנגדותנו . לכן הגשנו ערר לוועדת ערר מחוזית. את העררים הגשנו בעזרת עו"ד שוב ועו"ד זינגר שהינם מהשורה הראשונה בנושא ובמימון התושבים.
הוועדה המחוזית קיבלה את מרבית בקשותנו בשני עררים והחליטה שבמתחם "משהב" יבנו לפחות 80 אחוז מהחניות תת קרקעיות ובמתחם "נוף נחלים" יבנו לפחות 65 אחוז מהחניות תת קרקעיות. עוד קבעה הוועדה שאכלוס הפרויקטים יותנה בגמר ביצוע המחלף וגם בגמר הפיתוח הנופי בפרויקטים.
אגב, התחלת הבניה במתחם מותנת בהתחלת בניית המחלף בפועל ולכן טרם החלו לבנות. לציין שרק לפני כמה שבועות פרסמה החברה לדרכים (מע"ץ) את המכרז לביצוע המחלף. במקביל, אנו פועלים לשינוי התכנוני של המחלפון למחלף ואף פנינו לגורמים בעיריה ולשר הפנים בנושא.
כאמור אנו רואים רק את השלב הראשוני של התפתחות המתחם ואנו צריכים להמשיך לעמוד על משמר מול "שינויים" שעלולים לפגוע באינטרסים שלנו כתושבי "הדר גנים".
בהזדמנות זו, מודה לכל החברים הרבים שהשתתפו בפעולות הברוכות למען שכונתינו וקורא לאחרים להצטרף לעשייה.
אנו לשכונתינו ושכונתינו לנו.
חודש טוב ושנה טובה
שלמה גלנץ

nehalimמתחם נחלים הנו השטח הפנוי בין בתי השכונה לכביש מכבית. שטח זה הועבר לפתח תקוה ממועצה מקומית "לודים" וזאת לאחר שאותה מועצה אישרה תוכנית לבניית 1200 יחידות בשטח.
השטח הוא בבעלות מינהל מקרקעי ישראל ומוחכר למושב נחלים. בבוא המינהל לקדם את הבניה הוא פיצה את המושב והעביר לו זכויות בניה ל-320 יחידות דיור שיבנו ע"י "משהב".שאר השטח הוצא למכרזים לקבלנים.

כיום, חוץ מהפרוייקט של "משהב" קיימים עוד שני מתחמים שזכו בהם יזמים/קבלנים. במקור התכנית כללה בניה של מגדלים גבוהים שבניהם רווחים גדולים, פרקים ואף מועדון ספורט. בנוסף התכנית המקורית כללה (כפיצוי על הצפיפות)חניות תת קרקעיות בלבד,התניה בבניית מחלף לכביש מכבית ונספחי נוף ואקוסטיקה שונים. 
לצערנו,ברגע שהתכנית התחילה לזוז הגישו גורמים שונים את בקשותיהם לשינויים: יזמים ביקשו לבטל חניות תת קרקעיות ולבנות חניות עיליות במקומם, וחלקם דרשו תכנון מחדש לבניה נמוכה ועוד.

יתרה מכך, המושג "מחלף נחלים" הפך ל"מחלפון" -המשמעות היא שבמקום מחלף מלא עם יציאות וכניסות מערבה ומזרחה יבנה מחלפון עם יציאה וכניסה ימניות בלבד – מ/אל צומת שעריה שבמפגש עם כביש 40. ברור לכולנו שמתחם כל כך גדול ישפיע ישירות על השכונה הקיימת בכל המישורים: בצפיפות במבני ציבור, בצפיפות בתחבורה, על סטנדרט הבניה בשכונה,אופי האוכלוסיה שתתישב בשכונה,ואף על מחירי כלל הדירות בשכונה.

כדי למנוע מצב של הורדת סטנדרט המתחם בפרט ופגיעה בשכונה בכלל,הגשנו את התנגדותנו להעלאת חלק נכבד מהחניות למעל הקרקע ולהתעלמות מנושא המחלף.לצערינו, הוועדה המקומית של עירית פ"ת דחתה את התנגדותנו .לכן הגשנו ערר לוועדת ערר מחוזית. את העררים הגשנו בעזרת עו"ד שוב ועו"ד זינגר שהינם מהשורה הראשונה בנושא,ובמימון התושבים. 

הוועדה המחוזית קיבלה את מרבית בקשותנו בשני עררים והחליטה שבמתחם "משהב" יבנו לפחות 80 אחוז מהחניות תת קרקעיות ובמתחם "נוף נחלים" יבנו לפחות 65 אחוז מהחניות תת קרקעיות.עוד קבעה הוועדה שאכלוס הפרויקטים יותנה בגמר ביצוע המחלף וגם בגמר הפיתוח הנופי בפרויקטים. 

אגב,התחלת הבניה במתחם מותנת בהתחלת בניית המחלף בפועל ולכן טרם החלו לבנות. לציין שרק לפני כמה שבועות פרסמה החברה לדרכים (מע"ץ) את המכרז לביצוע המחלף.במקביל, אנו פועלים לשינוי התכנוני של המחלפון למחלף ואף פנינו לגורמים בעיריה ולשר הפנים בנושא.כאמור אנו רואים רק את השלב הראשוני של התפתחות המתחם ואנו צריכים להמשיך לעמוד על משמר מול "שינויים" שעלולים לפגוע באינטרסים שלנו כתושבי "הדר גנים". 

בהזדמנות זו,אני מודה לכל החברים הרבים שהשתתפו בפעולות הברוכות למען שכונתינו וקורא לאחרים להצטרף לעשייה. 

אנו לשכונתנו ושכונתנו לנו. 

חודש טוב ושנה טובה, 

שלמה גלנץ

Leave Comments