Comments 0
חדשות

מתפללים יקרים!המניין בחושן שמתקיים בכל בוקר בשעה 06:45 זקוק לחיזוק!!
מי שיכול להצטרף לתפילה ובכך לקחת חלק בהמשך קיומו של המניין תבוא עליו הברכה.

להזכירכם:ביום שישי בלבד המניין מתחיל ב-07:00.

תודה רבה. 

Leave Comments