Comments 0
הדר גנים
נהוראי שלום.
אבקשך לפרסם מודעה זו באתר ההודעות השכונתי.
מתקן ומשפץ סידורים וסיפרי קודש (לא סיפרי תורה), במחיר סימלי במקום (בבית הכנסת).
רצוי ומומלץ על בדיקתם ושיקומם פעם בשנה בכדי לשמור על קדושת הסידורים והספרים, לשמרם ולהצילם מגניזה.
ניסיון בתחום ושרות אמין מדויק ומדוקדק.
לקביעת תאריך ופרטים: גבריאל 03-9072605 052-3154282  054-5621540
אפשר להעביר ההודעה גם לבתי כנסת מחוץ לאזור.

Leave Comments