Comments 0
הדר גנים
נהוראי שלום.
נבקשך לפרסם מודעה זו, בתיקווה שבעליה יאותר דרך האתר.
לפני כחדשיים, נמצאו על הריצפה 2 דפים שנפלו מיתוך סידור תפילה בגודל בינוני נוסח ספרד (לא ספרדי).  בקטע שבין אמצע קריאת שמע (עמ' 43)
ועד הקדושה (עמ'46).
כניראה לבחור שישב מאחורי בבית הכנסת, ומאז לא ראיתי אותו שוב באותו מיניין.
מדובר ביהודי מקהילת הציונות הדתית שהתפלל בבית הכנסת של בית מידרש ע"ש הבעל שם טוב, במיניין הראשון של הבוקר.
לפרטים: גבריאל 054-5621540  052-3154282
דרושה נערה (כיתה ט-יב) לעזרה של שעה פעמיים בשבוע בהכנת שיעורי בית לילד בכיתה ג'. נא פנו לטלפון – 0547871515

Leave Comments