mzaftחזית אולם הספורט של ממ"ד כפ"ג (המשרת גם את חטה"ב של ישיבת כפ"ג) נצבעה באחרונה בצבעים מרהיבים ושינתה את חזות מתחם ביה"ס. עפ"י בקשת ועד ההורים, פעלו הממונה על החינוך הדתי, מוטי זפט, ומנהל המינהל, רמי הופנברג, לצביעת האולם ולהתקנת מזגנים בתוכו, מה שצפוי לקרות בחודש הבא, בגלל בעיה טכנית שלא ניתן לספק כיום את המזגנים בגלל שינוי בתקן האנרגטי שהכיל משרד האנרגיה, והעובדה שדגמי המזגנים הרלבנטיים לאולמות ספורט נמצאים בבדיקות במת"י. בנוסף, מועצת העיר אישרה השבוע, לבקשת זפט, תקציב של 630 אלף שקל לשיפוץ החצר האחורית של ממ"ד כפ"ג, הנחוצה ביותר לרווחת התלמידים בזמן ההפסקות, נוכח הגידול המרשים במספר התלמידים במקום.

Leave Comments