Comments 0
שי חלילי

0no-picביום שלישי הבעל"ט ל' טבת א' דר"ח ו' דחנוכה(7.12)נקיים נסיעה לאתרים קדושים למטרות ממוקדות.
רבי שמעון בר יוחאי-מירון,רבי מאיר בעל הנס,רחל אשת רבי עקיבא-טבריה:ישועות.
רבי יהונתן בן עוזיאל:זיווגים וזרע של קיימא(סדר תיקון והקפות).
הרמב"ם:לרפואה.
שתייה מבארה של מרים החשמונאית.

שייט בספינה והופעה.

לפרטים נוספים:שי חלילי- 0503631140.

Leave Comments