Comments 0
רווחה

לאחר שנתיים של פעילות הסתיימה תכנית "יחדיו".
מדובר בתכנית המיועדת למשפחות המוכרות והמטופלות בלשכת הרווחה. מטרתה לקדם את היכולת ההורית, לזהות ולפתח את הכוחות ולאפשר את התפתחותם התקינה של הילדים.
התכנית התקיימה אחת לשבוע בשעות הבוקר במתנ"ס עמישב, והונחתה על ידי שתי עובדות סוציאליות מלשכת הרווחה – רונית יצחקי ומאירה שובל. הקבוצה התאפיינה ברב גוניות של חברותיה – נשים דתיות וחילוניות, אוכלוסיה ותיקה ועולות חדשות מאתיופיה, נשים נשואות וגרושות, נשים עובדות ועקרות בית.
כל מפגש התחיל בארוחת בוקר אשר הכינו המנחות לחברות הקבוצה במטרה ליצור אווירה ביתית חמה, אינטימיות, תקשורת בין חברות הקבוצה וקשר קרוב עם המנחות.
לאחר מכן נערכה פעילות חווייתית ודיון סביב נושא שנקבע על ידי המנחות ועל פי שלבי התכנית, לדוגמא: זהות אישית, תקשורת, נושאים הקשורים להורות, למשפחה וכד'.
בסיום הקבוצה הנשים דיברו על משמעות המקום שניתן להן בקבוצה, על ההזדמנות להעלות סוגיות והתמודדויות בהורות, להתייעץ ולשתף בבעיות המטרידות אותן, ציינו את תרומת הקבוצה להעשרת חייהן החברתיים, התמיכה, תשומת הלב והפינוק לו זכו במסגרת זו.

Leave Comments