Comments 0
חדשות מקומיות

sayeretסיירת תושבים- "נעים בגנים" בפתח תקווה פועלת מזה עשרה חודשים סיירת תושבים שמטרתה ליצור קשר עם בני נוער בשעות הפנאי בגנים הציבוריים ובמקומות הכינוס שלהם ולמנוע פעילויות סיכון כגון שימוש בסמים ואלכוהול, אלימות, וונדליזם ועוד.
הסיירת פועלת בשיתוף עמותת עלם וועד ההורים העירוני ובתמיכתו של משרד משטרה וקהילה.את הפעילות מובילה ומלווה הרשות העירונית למלחמה בסמים ואלכוהול. אנו זקוקים למתנדבים אשר רוצים לקחת חלק פעיל בשמירה על הילדים ובני הנוער, אשר עתיד הצעירים שלנו הוא בנפשם ואשר מבינים את חשיבות היותנו מעורבים באופן פעיל בחיי ילדנו ובשמירה על בריאותם הפיזית והנפשית. הסיירת פועלת בימי חמישי ושישי בשבוע בשעות הערב המאוחרות. המתנדבים עוברים הכשרה קצרה בה הם מקבלים כלים ליצירת קשר עם בני נוער וידע מקיף לגבי תרבות הפנאי של בני הנוער, שימוש בסמים ואלכוהול, החוק ועוד. אם אתה רואה עצמך כמתאים, איכפת לך ממה שקורה סביבך, אתה קורה עיתון ושומע חדשות ומבין שמחר יהיה מאוחר מידי להתחיל, יש לך ערב פנוי אחת לשבועיים ואתה מעוניין לתרום לביטחון שלנו ושל ילדנו, אנא, פנה לרכזת הסיירת, מרינה, נייד  054-9773408 או לרשות העירונית למלחמה בסמים ואלכוהול, לרחל או ורד, טלפון- 9052456 . היום, יותר מתמיד ,הילדים שלנו זקוקים לנו !

Leave Comments