Comments 0
חדשות מקומיות

ashersukבימים האחרונים אנו עדים לעבודות שיפוץ שנעשו בחזית שכונת חזון עובדיה שחמשה בתי כנסת הממוקמים בקרוואנים הנמצאים בכניסה לשכונה . לאחר הזנחה ממושכת בוצעו השבוע עבודות שיפוץ צביעה ונקיון אשר הוסיף צבע רעננות וסוג של שידרוג והתחדשות לשכונה .
יוזמה זו החלה בעקבות פניות תושבים מהשכונה לרב אשר שוקר חבר מועצת העיר לפעול ולקדם את שיפוץ ושידרוג מראה השכונה שזקוקה לשיפור זה .
כתבנו פנה אל הרב שוקר שהדגיש את הערכתו לשכונה והחשיבות שמגיעה לתושבים לדבריו הכבוד והתודה מגיעה לראש העיר יצחק אוחיון שנענה בחיוב לבקשה ובסיועו של סמנכ"ל העיריה רונן צברי שדאג לביצוע העבודות צביעת הגדרות תיקוני שיש ותיקוני תשתיות נוספים
ואכן מראה השכונה שוב נראה מטופח ויפה ומקום שהתושבים גאים להתגורר בו .


ashersuk

כתב וצילם גבי בוטייל

Leave Comments