Comments 0
חדשות פוליטיות

mzaft

עדכונים מבית מדרשו של יו"ר המפד"ל ומ"מ ראש העיר מר מוטי זפט.

ציון מעולה:

בעוד מבקר המדינה משתהה בממצאיו על הבדיקה שערכו נציגיו במועצה הדתית פ"ת, נשוא התקופה שלפני כניסתו של שמעון ביטון לשם, סיים רו"ח אברהם דוד, מבקר הפנים של המועצה, את בדיקתו לאותה התקופה. מטרת הביקורת שלו הייתה לבדוק את מערך כח האדם והשכר. המבקר ציין בדו"ח את איכות הניהול במועצה (המנכ"ל עופר אברהם, אז ועתה), והוסיף: "יש לציין שניהול המועצה בתקופה המבוקרת היה ענייני ולא נמצאו חריגות בולטות בממצאי הביקורת. לא נמצאו כל חריגות שכר וכל הטבות שניתנו לעובדים ניתנו במסגרת הסכמי השכר בשירות הציבורי. הממצאים אשר הועלו בדו"ח, אינם ממצאים אשר לא ניתנים לתיקון וברובם תוקנו ע"י מנכ"ל המועצה תוך כדי הביקורת". עם דו"ח מפרגן כזה, עופר אברהם יכול להיות רגוע לקראת דו"ח מבקר המדינה.

 

 

את המנגינה הזאת:

רבים ליוו ביום שלישי למנוחות את המוסיקאי והמלחין חיים קירש ז"ל, תושב העיר, שנפטר בשיבה טובה. קירש לימד משך עשרות שנים ב"נצח בנות" לימודי נגינה וכן עמד בראש הסמינר למורים למוסיקה דתית "עלייה" בכפר אברהם. כמו כן הלחין עשרות שירים למילים מהמקורות, והידוע בהם: "הרחמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא" המוכר.

 

"עזרא" כפ"ג:

ועדת ההקצאות של העירייה דנה ביום רביעי בהקצאות קרקע ו/או מבנים למספר מוסדות דת. גולת הכותרת של הדיון היה ההקצאה לסניף 'עזרא' כפר-גנים, הקצאה לה התנגד ועד השכונה, שבאחרונה בחר לו להתנגד גם לבתי כנסת חדשים. בסופו של דיון אישרה ועדת ההקצאות  את הקצאת המבנה לסניף ה"עזרא" (שבנייתו אמורה להסתיים בתוך כחמישה חודשים).  בישיבה דנו גם בהסדרת שימושים קיימים בסניפי תנועת הנוער 'אריאל'.  ואפרופו 'אריאל', סניף הבנים שלו בכפר גנים החל לפעול במוצ"ש האחרון.

 

אושר:

בישיבה שקיימו השבוע ראש העיר, איציק אוחיון, ממלא מקומו, מוטי זפט, מנהל מינהל החינוך, רמי הופנברג, יעקב בן שמחון, ומשה ספקטור במשרד החינוך בירושלים, אישר המשרד, בין השאר, להתקדם לאלתר בהכנת התוכניות האדריכליות לביה"ס הממ"ד החדש שייבנה אי"ה במתחם נחלים. בממ"ד "מורשה", כידוע, 38 כיתות מלאות וביה"ס לא יוכל להתרחב עוד. במשרדו של הממונה על החינוך הדתי בפ"ת, מוטי זפט נערכה לפני כחודש פגישה עם האדריכל שהכין את הטיוטה הראשונה למבני בית-הספר, ובקרוב יורכב צוות ההיגוי להקמת ביה"ס החדש וזה יחל לאלתר בפעילותו.

 

בקרוב יתוקן הסל:

לחובבי משחק הכדורסל בשכונה, מיני בשורה: ביום חמישי נחתמה בעירייה ההזמנה לתיקון הסל ששקע במגרש של 'מורשה'. קצת סבלנות – ואז נראה אתכם קולעים שלשות.

Leave Comments