Comments 0
הדר גנים

כבכל האוכלוסייה, סביר שגם בחרד"לית יש אחוז מסוים של ילדים עם קשיי למידה מסוגים שונים, שמסגרת "החינוך המיוחד" מתאימה להם ביותר והיא שתקדם אותם בצורה האופטימאלית. עד כה, תלמידים כאלה שלמדו במסגרות "דרכי נועם" ו"למרחב", למדו בכיתות הרגילות, מה שגרם, מן הסתם, לקשיים ולהגדלת הפער שבינם לבין הילדים האחרים. חלק מההורים לילדים אלה חששו להציף את הבעיה, שכן היה להם חשוב ביותר שהילדים ימשיכו להתחנך במסגרות אלה. שנה"ל הקרובה מביאה בשורה למשפחות אלה. ראש העיר, איציק אוחיון, מנהל מינהל החינוך רמי הופנברג, ומ"מ רה"ע והממונה על החינוך הדתי, מוטי זפט, נענו לפניית המוסדות האלה לפתוח אצלם כיתות לחינוך מיוחד.

כיכר מנחם בגין –הענבל

סיור קבלנים נערך ביום חמישי שעבר בצומת מנחם בגין-הענבל שבהדר-גנים (היפר מור), מה שאומר – שבקרוב נראה עבודות במקום וכיכר מעגלית תצמח לנו שם.

במוקד הסערה

סוגיית התלמידים יוצאי אתיופיה צפויה לשוב ולהעסיק את פרנסי העיר והחינוך הדתי, באשר משרד החינוך מפעיל לחצים כבדים לאפשר לכל מי שאמור ללמוד ב'נר עציון' בגלל שגר בסמיכות לו ומבקש לעבור לבי"ס דתי אחר – לאפשר לו זאת. הכוונה לילדים האמורים ללמוד בשנה"ל הבאה בכיתה א'. ראשי המשרד מוסתים לעניין ע"י שני חברי מועצת העיר פ"ת, המבקשים בדרך זו "לבוא חשבון" עם האחראים על החינוך הדתי בעיר משיקולים שונים. בפגישה שהייתה השבוע במשרד החינוך הבהירו נציגי העירייה כי כפי שנהוג בכל בי"ס אחר בעיר, יאפשרו העברות רק במקרים שיש להם נסיבות מוצדקות, זאת כדי שלא לפגוע בבית-הספר. פעילי עדה (להם אין ילדים בביה"ס) מבטיחים מהומות ושלא לפתוח את שנה"ל. יצוין, כי ועד ההורים ב'נר עציון' מביע שביעות רצון רבה מהנעשה במקום ומתנגד להתעות לסגור את ביה"ס. יצוין, כי סיעת המפד"ל בעירייה, בהרכב זפט, דרשן ובלושטיין פועלים להבאת גרעין תורני לשכונות יוספטל-דדו, כשאחת מההתחייבויות שייקחו על עצמם חברי הגרעין תהיה שילדיהם ילמדו ב"נר עציון".

Leave Comments