Comments 0
כלכלה ועסקים

ad-glassesישנם כיום עסקים רבים שבעליהם מעדיפים לקיימם מביתם הפרטי. היתרונות עבור בעל העסק הינם ברורים – הוא חוסך בהוצאות שכירות משרד, הוא זוכה עובד בסביבתו הטבעית וחוסך בנסיעות, ובשורה התחתונה – מדובר בפתרון מצוין עבור עצמאים המסוגלים לנהל את זמנם בצורה חכמה ולהפריד בין חייהם הפרטיים לעבודתם.
כמו כל עוסק, גם מי שעובד מהבית מחויב בתשלום מע"מ ומס הכנסה על הכנסותיו,

 

 וחשוב יותר – זכאי לקבל החזרים עבור ההוצאות הנדרשות לתפעול העסק, אולם שלא כמו מי שעובד מחוץ לבית, לא תמיד ברור הגבול בין הוצאות התפעול של העסק ובין ההוצאות השוטפות של הבית, ופה נדרש החוק להתערב, ולקבוע כיצד להכיר בהוצאות התפעול של עסק המתקיים מהבית.

 

עמדת החוק לגבי הכרה בהוצאות תפעול של עסק מהבית
החוק מפריד בין שני סוגים של הוצאות – הוצאות שנועדו לתפעול העסק בלבד והן קלות לזיהוי, דוגמת רכישת ציוד וחומרים, הוצאות על פרסום, ניהול חשבונאי והוצאות אחרות. כנגדן, ניצבות הוצאות הקשורות לעסק רק בחלקן, דוגמת הוצאות החשמל של הבית המחויב כסכום כולל, אולם נדרש לחלקו בין הוצאות החשמל הנדרש לתפעול העסק והוצאות החשמל הנצרך במסגרת הפעילות הפרטית של יושבי הבית.
החוק קובע, כי על מנת להכיר בהוצאות הנבדלות בין העסק והבית, מוגדרות אלה על פי חדר העבודה ממנו מתבצעת פעילות העסק, שגודלו מחושב ביחס לגודל הבית במ"ר, או 25% – 33% לבית בן 3-4 חדרים. במידה ואין אפשרות לקבוע את היחס מכל סיבה שהיא, לא תהיה אפשרות לדרוש החזרי מס בעבור תשלומים שיש לחלקם לפי יחס זה.
הוצאות מוכרות של עסק הפועל בבית הן כאלה שניתנות לזיהוי באופן ברור. חשוב להבין גם, כי הוצאות עבור עסק המתקיים מהבית הן אפשריות רק במידה והעסק מתקיים כולו מהבית, והעוסק אינו עובד בחלק מהזמן במשרד או בכל מקום אחר באופן קבוע.

רשימת מכולת – הוצאות שניתן להכיר בהן בעבודה מהבית
1. הוצאות עבור תשלום שכירות, רק במידה ולמשכיר יש פטור מניכוי מס במקור לגבי הנכס המושכר. במידה והבית הינו בבעלות העוסק, הרי שניתן להכיר ב-80% מהוצאות הריבית על המשכנתא, וכן הכרה בחלק היחסי של חדר העבודה בפחת הכללי של הנכס.
2. הוצאות ארנונה, חשמל, ועד בית – יוכרו ביחס לחדר העבודה בו פועל העסק. ניתן להתקין מונה חשמל נפרד לעסק על מנת שהוצאות החשמל תוכרנה במלואן.
3. הוצאות טלפון בשיעור 80% מהוצאות הכלליות של הקו. במידה וקו הטלפון הינו פרטי לעבודה, יוכרו הוצאות אלה במלואן. עבור טלפון נייד יוכרו הוצאות עד לגובה הקבוע בחוק, והחזרי מע"מ בסכום השווה ל-2/3 מסך החשבון הכללי.
4. כיבוד לאורחים – מוכר לצורכי מס בלבד, ולא ניתן לדרוש החזרי מע"מ עבורם.
5. אחזקת רכב – כמו לבעל עסק שאינו עובד מהבית – ההכרה הינה על פי סכום הקילומטראז' שעשה הרכב, והחזרי המע"מ הינם בגובה 2/3 מהסכום ששולם.


 

רעות רונן יועצת מס.

שותפה במשרד לייעוץ מס והנהלת חשבונות הקיים כבר למעלה מ-20 שנה.

המשרד מתמחה בשירותי יעוץ מס והנהלת חשבונות לחברות ועצמאיים כולל חשבות שכר והחזרי מס לשכירים.

ניתן ליצור איתי קשר בטלפון 09-8663410 או 052-2604339

או במייל reutmisim@gmail .com כתובת האתר: www.taxadvice.co.il
 

Leave Comments