Comments 0
עזרא

ezraאי"ה, השנה יתקיים מסע סוכות תנועתי.
נצא במוצ"ש חול המועד צפונה לכיוון הר-מירון ונלון בחניונים מסודרים.
בבוקרו של יום ראשון נטייל במסלולים חירבת חממה (בנים) וחניון נחל עמוד (בנות)
ניתן לשלם באתר התנועה: www.ezra.org.il. היציאה כרוכה בתשלום דמי חבר.
(תשלום דמי החבר יהיו תקפים למשך שנה, עד סוכות הבא)
ניתן להרשם עד ערב י"א תשרי (19/9) באתר התנועה.
כמו כן, ניתן יהיה לשלם אצל המרכזת בימים מרוכזים שתערוך.

Leave Comments