Comments 0
מתנ"סים

ערב נשים ייחודי לכבוד ר"ח סיוון –  יוזמת נשים בכפר גנים

ערב של קדושה והתרוממות רוח

בתפילה, שירים וריקודים

 

יהי רצון שיפתחו שערי שמיים לקבל תפילותינו

לפרט ולכלל

 

 

רצוי לרכוש כרטיסים מראש


olamot1

Leave Comments