זמני תפילות יום חול:

שחרית: 06:20

ימים ב,ה:06:15

ר"ח:      06:10

ערבית: 22:00

זמני תפילה ערב שבת קודש:

מנחה וקבלת שבת מוקדמת:שעה וחמש דק' לפני כניסת שבת ירושלים.

מנחה וערבית:לפי זמן הדלקת נרות ת"א.

זמני תפילות שבת:

שחרית: 08:30

מנחה גדולה:(נשמח עם אחד הגבאים יצור קשר לעדכון).    

 מנחה:(נשמח עם אחד הגבאים יצור קשר לעדכון).

ערבית:צאת שבת.

 

Leave Comments