Comments 0
כללי

האגף לשירותים חברתיים בראשות הרב אשר שוקר ממשיכים בפעילותם הברוכה גם בימות החופש לרווחת כלל תושבי העיר המשפחות הברוכות וילדיהם ובהתאם למדיניות זו פורסם על יוזמה ליום של חוויות וכיף לילדי פרויקט החונכים, ביום הכיף ישתתפו החניכים והחונכים ובני משפחותיהם, מניסיון העבר הוכח כי יום הפעילות והחוויות תורם רבות להידוק הקשר שבין החניך לחונך.
בתכנון יום הכיף והחוויה ניתן דגש על כך שהמשתתפים בו יחוו וייהנו בצורה המקסימאלית ולכן ניתן דגש ומחשבה על כל פרט, יום הכיף יערך בבריכת סגולה כאשר כל מתחם הבריכה עומד רק עבור ילדי הפרויקט וחונכיהם, בנוסף על הבריכה יעמדו לרשות המשתתפים טרמפולינות ותיערך הצגה מרתקת ומשעשעת, בנוסף לכך יחולקו למשתתפים ארטיקים ושתיה כיד המלך כולל ארוחת צהרים, בסוף היום תיערך הגרלה בין כלל המשתתפים.
הרב אשר שוקר פנה בקריאה לכל ילדי הפרויקט להירשם אצל החונך על מנת שהרכזים יוכלו להתאים את האירוע למספר המשתתפים ועל מנת שכל המשתתפים יוכלו ליהנות כראוי ממבחר הפעילויות העומדות לרשותם. ויצרפו אישור השתתפות והצהרת בריאות מההורים עד לתאריך המפורסם כדי שהרכזים ירכזו את הנרשמים טלפון לבירורים שפרה 039053060 בין השעות 8:00מ-13:00 .
פעילות זו הינה חוליה בשרשרת פעילויות שהאגף בראשות הרב אשר שוקר מפעיל לרווחת הילדים קידומם וחינוכם, כמו גם המלגות לבחורי הישיבות, קורסים לזוגות צעירים קורסים לכלכלה נבונה וקידום עסקי לנשות העיר, הפעילות הכוללת והנרחבת נותנת שירותים לילדים כמו למבוגרים גברים ונשים ובכך הפעילות מכסה את כל חתך האוכלוסייה בעיר פ"ת

Leave Comments