Comments 0
בשדה החינוך

ניסוי חדש באולפנת צפירה: תלמידות האולפנא יחלו את לימודיהן   האקדמאים כבר במהלך התיכון, כך שכאשר יסיימו את לימודיהן באולפנא, יהיו בעלות נקודות זכות לקראת תואר ראשון, אותו יוכלו להשלים באוניברסיטה. מדובר ביוזמה של שמואל קופרמן, מנכ"ל אולפנת צפירה, הפועל לקידום המהלך עם אוניברסיטת בר אילן. אוניברסיטת בר אילן, הביעה התעניינות בפרויקט, צוות החשיבה של האולפנא נפגש עם רקטור האוניברסיטה ונציגיו בכדי לדון בפיתוח התוכנית. לאחרונה ביקר חיים גליק, מנכ"ל אוניברסיטת בר אילן בקמפוס אולפנת צפירה שבמושב בצפריה, סייר במקום ונפגש עם הסגל הבכיר. בימים הקרובים תתגבש הצעת תוכנית הלימודים לקראת צבירת נקודות ללימודי תואר ראשון באולפנא, כאשר ייבחרו שני מקצועות לבחירה, מתחום המדעים ומתחום מדעי החברה. בישראל, בניגוד למדינות אחרות בעולם, גיל מסיימי תואר ראשון הוא גבוה מן הממוצע. בציבור הדתי לאומי, אשר בניו ובנותיו לומדים בישיבות, מדרשות ומכינות, בנוסף לשירות הצבאי והלאומי, גיל היוצאים ללימודים אקדמאים עולה, כאשר אחוז ניכר מהסטודנטים הינם אף בעלי משפחה. סטודנטים וסטודנטיות מהציבור הדתי נאלצים לעיתים לדחות את לימודיהם, ואף להתחיל את הלימודים האקדמאיים במקביל לדאגת פרנסה, דבר הפוגע בציוניהם ועתידם האקדמי.


מאת טולי פיקרש – מתוך מצב הרוח 112

Leave Comments