Comments 0
חדשות מקומיות

soker1ישופצו שמונה הבניינים ע"י תרבות הדיור פ"ת בשיתוף משרד השיכון בתקציב כולל של למעלה משלושה מיליון ₪

לאחר חדשים ארוכים ומאמצים של היערכות הכוללת עריכת כתב כמויות מכרז תאום ציפיות ובדיקת צרכי התושבים במתחם יוצא לדרך פרויקט יוצא דופן בגודלו ובהיקפו עיריית פתח תקוה והאגודה לתרבות הדיור בראשות חבר המועצה מר אשר שוקר יו"ר הסניף במתיחת פנים 2 של משרד הבינוי והשיכון בביצוע ופיקוח של תרבות הדיור הארצית בניהולו של המנכל מר ראובן צדוק בשכונת עמישב מתחם צלאח שלום .

לדברי מר שוקר בשכונה מתגוררים ישראלים וותיקים לצד עולים חדשים יוצאי אתיופיה וברה"מ , ונבחר המקום על פי קריטריונים שמטרתם להבטיח את שילובם של השכונות הותיקות בעיר יחד עם שכונות חדשות ומתפתחות. במסגרת הפרויקט ישופצו במתחם "צלאח שלום" כל שמונת הבתים המשותפים המונים 214 יחידות הדיור שנבנו כבניני רכבות זאת כתוספת על 170 היחידות שאושרו בהתחלה . האגודה לתרבות הדיור סניף פתח תקווה תהיה אחראית לא רק לניהול הפרויקט בפועל אלא גם לארגון התושבים וליצירת נציגות על של ועדי בתים. במסגרת הפרויקט ישופץ כלל הרכוש המשותף כגון: הגג, הקירות החיצוניים, צנרת חלקית חדר המדרגות, ארונות החשמל, המעקות, הלובי, תיבות הדואר ואפילו דלתות כניסה ועוד. הדיירים ישתתפו אף הם במימון הפרויקט, בתשלום סמלי כדי להבטיח את האחריות האישית של כל אחד ואחד כלפי הרכוש המשותף בו מושקעים כספים רבים וייצורפו התושבים במתחם כלקוחות האגודה לתרבות הדיור שתמשיך ללוותם ולספק עבורם את מירב הכלים הדרושים לשיקום חברתי ופיזי לאחר חודשים ארוכים של הכנות שכללו הכנת תוכניות מפגשים עם קבלנים יזמים ותושבים פרויקט השיקום בשכונת עמישב יוצא לדרך,

soker2אשר שוקר ראש הסניף וחבר הנהלת העיר שפעל רבות למען מימושה של התוכנית בהקצאת משאבים תקציביים ובדחיפת כל הגורמים הנוגעים בדבר לביצוע הפרויקט, נשא דברים בכנס שנערך במתנס עמישב ואמר הקצנו מליוני שקלים לפרוייקט כדי לתת לכם איכות חיים ורווחה, , בסיום דבריו קרא לדיירים לשתף פעולה על מנת שהפרויקט יקודם במהירות לרווחת כולם, ואמר כי הוא מלווה אישית את הפרויקט מתחילתו וגם כעת ימשיך לעמוד על משמרתו לפתרון כל בעיה שתעלה עד למימושו המושלם כמו כן שיבח את ראש העיר שעמד לימין הפרוייקט .

ראש העיר מר יצחק אוחיון הציג בפני התושבים את תוכניותיו ורצונו ליצור שינוי יסודי במצב השכונות והביע שמחתו שהפרוייקט יוצא לדרך בדבריו ברך את העוסקים במלאכה והבטיח לתמוך לאורך כל הדרך להצלחה.

soker3ראובן צדוק מנכ"ל האגודה לתרבות הדיור: "אנו גאים להיות שותפים בפרויקט שיקום בפ"ת, ששם לו למטרה לעודד את השתלבות האוכלוסיות הוותיקות בערים המתפתחות. אני רוצה להודות לראש עירית פתח תקווה מר איציק אוחיון על המימון חסר התקדים שהעניק להוצאת הפרויקט לפועל.. לדליה גאון, מנהלת הסניף ולאילנה בוחבוט, מנהלת הפרויקט, על הליווי האישי והמסור בכל שלבי הביצוע. ליו"ר הסניף וחבר הנהלת העיר הרב אשר שוקר, שדוחף להצלחת הפרוייקט ומטה אוזן קשבת לתושבי פ"ת בכלל ובתושבי שכונת צלאח שלום בפרט".

Leave Comments