Comments 0
חדשות אקטואליה

"נקיטת יד קשה כנגד פורעים בבתי הכנסת", זהו המסר אותו גיבשה סיעת ש"ס בכנסת שקיימה השבוע דיון מיוחד בעקבות בקשתו של מ"מ רה"ע הרב אוריאל בוסו. לאור האירועים שהתרחשו בשבועות האחרונים כנגד בתי כנסת בעיר סוכם שהנושא יועלה בקרוב לדיון במליאת הכנסת.
סיעת ש"ס שהתכנסה השבוע לדיון השבועי העמידה על סדר יומה את גילויי השנאה וביטוים כנגד בתי כנסת הוזכרו שני מקרים בהם הושחתו בתי כנסת במרכז בעיר וחוללו תשמישי קדושה וספרי קודש. שר הדתות יעקב מרגי אמר כי יפנה לשר המשטרה מר יצחק אהרונוביץ בדרישה לקיים דיון מעמיק שהמלחמה בתופעות של חילול בתי כנסת תעמוד בראש סדר העדיפויות.
בתמונה מימין:שר הדתות יעקב מרגי ממ רה"ע הרב אוריאל בוסו יו"ר הסיעה חכ אברהם מיכאלי ח"כ אמנון כהן ח"כ דוד אזולאי וח"כ יצחק כהןsash

Leave Comments