Comments 0
חדשות
פרשת עמנואל: ההורים מצאו תורם שישלם חצי מיליון למדינה.
תזכורת קצרה: פרשת עמנואל, הורי תלמידות לא הסכימו שבנות ספרדיות ילמדו עם בנותיהם האשכנזיות, האבות נכנסו לכלא לאחר שלא קיימו צו בית משפט המורה להם שהבנות ילמדו יחד, הנשים ברגע האחרון בלחץ עסקנים נשארו בבית לאחר שהיו אמורות להיכנס גם לכלא.
בהמשך: שופט בית המשפט גזר, כל הורי התלמידות שישבו בכלא, ישלמו קנסות, הגברים ישלמו סכום של 7500 שקל כל אחד, ואילו הנשים ישלמו חצי מסכום הגברים, דהיינו 3750 שקל כל אחת.
ההורים למשמעה הבשורה, שקלו כחלופה לתשלום להיכנס לכלא, מאחר ואין להם סכום כל כך גדול לשלם לבית המשפט.
כעת יומיים לפני מועד התשלום, סה"כ חצי מיליון שקל, מגיע להורים האוויר לנשימה מארצות הברית.
שליח ההורים ישעיהו אייכלר נכנס לפני מספר שעות למעונו של האדמו"ר מסאטמר במונרו שבארצות הברית.
השליח סיפר לאדמו"ר את בעיית ההורים, שאין להם דרך לשלם לבית המשפט, האדמו"ר מיד אמר לשליח, "אנחנו נשלם על הכל, ניקח על עצמנו את עול הקנסות".
פרשת עמנואל לקראת סיום?! נחכה ונראה.
מאת:http://www.rotter.net/ 

Leave Comments