מחפשים את הטוב ביותר
zdakaמה הנר הזה, כשהוא דולק, אפילו אלף אלפים קרוינין וסבקין [נרות שעווה וחֵלב] מדליקין הימנו אור, [נשאר] במקומו – כך, כל מי שייתן למצווה, אינו מחסר את נכסיו (שמות רבא).

אנשים היום באמת מוכנים להקרבה עצמית. חלק מקריבים את עצמם על מזבח העיקרון, חלק על מזבח הכסף, חלק בשביל הקריירה, וחלק


למען מערכות היחסים שלהם. אבל איך זה שאף אחד לא מקריב את עצמו למען עצמו???

אחד ממושגי היסוד של היהודית הוא שכל מה שאנחנו בוחרים לעשות בחיים, צריך להיות משום שאנחנו רוצים לעשות את זה. האלוקים אומר לאברהם "לֵךְ לְךָ" (בראשית י"ב א') – "לך רק אם אתה באמת מאמין שזה הדבר הנכון לךָ – בשבילך". לא טוב שרצונותיו האישיים של האדם לא יתאימו לאלה של האלוקים!

שבת שלום לכולם מצוות האתר

Leave Comments