Comments 0
הדר גנים

book_animatedעם סגירת הגיליון, טרם ברור אם שנה"ל בפ"ת נפתחה כסדרה. כנראה שלא. בעיית נר-עציון – בראש. ביום שישי שעבר "בילו" זפט, הופנברג וסיגלית הלל-יאראק בלשכת שר החינוך, גדעון סער, במשך כשעתיים וחצי, יחד עם השר, המנכ"ל וצמרת המשרד. בתום דיון, שבחלקו היה "חם ביותר", החליט השר, על-דעת המשתתפים, שנר-עציון ייסגר במהלך של שלוש-חמש שנים, ובכל מקרה כיתה א' לא תיפתח עתה, והילדים שהיו אמורים ללמוד בה ישובצו בבתי הספר האחרים בפ"ת, וכן קבוצה תוסע לנחלים. כמו כן 41 תלמידים מבין 280 התלמידים בחרו לעבור לממלכתי, ואושר להם. בנוסף, 21 ילדים בשכבות ב-ג (יחד) שלגבי כל אחד מהם ניתנה חוות-דעת של ועדה מקצועית כי ישתלבו היטב בכיתה 'רגילה' – שובצו בממ"ד ובמוכש"ר. שר החינוך זימן אליו ליום א' את נציגי העדה האתיופית, ואלה דחו מכל וכל (היו שם גם חברים מרשל"צ שם יש סיפור דומה) את הסיכום של השר עם נציגי העירייה והודיעו כי הם מתנגדים לפתיחת 'נר עציון', וכי בכוונתם שלא לשלוח את הילדים לשם וכן להפגין מול בית העירייה. מהעירייה נמסר כי הלימודים ב'נר עציון' ייפתחו, ותוצב שמירה שתמנע בעד  פעילי העדה המסיתים למנוע בעד תלמידים הרוצים ללמוד שם – מלממש את זכותם. בין זה לזה ועד ההורים העירוני הודיע על השבתה בגלל האישור שנתן משרד החינוך לפתוח כיתה א' ב'גורדון', אבל זה כבר סיפור מורכב אחר. מגעים בעניין נמשכו עד רגע פתיחת שנה"ל – וגיליון זה כבר הודפס אז. ובתוך כך, בשבועות האחרונים עשתה העירייה מאמץ לסיים את עבודות השיפוצים במוסדות החינוך השונים. עקב ריבוי העבודות, נותרו מקומות שהעבודות טרם הסתיימו. בתמונה: במהלך שיפוץ החצר האחורית בממ"ד כפ"ג.

Leave Comments