Comments 0
חדשות נדלן

downחגי תשרי התרכזו השנה כולם בחודש ספטמבר, והדבר בא לידי ביטוי במכירת הדירות החדשות: הקבלנים מכרו 1,664 דירות חדשות במהלך החודש, צניחה של כ-11% בהשוואה לחודש אוגוסט, כך עולה מנתונים חדשים שמפרסמת היום (א') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

יצוין כי בהשוואה לחודש ספטמבר 2009, מדובר בעלייה של 9% במכירות וכי הנתונים מתייחסים לבנייה ביוזמה פרטית וציבורית (במסגרת מכרזי משרד הבינוי והשיכון). הביקוש לדירות – מספר הכולל הן מכירת דירות חדשות והן דירות שאינן למכירה, לרבות קבוצות רכישה ובנייה עצמית – ירד בכ-6% בהשוואה לאוגוסט.

נראה כי ההאטה במכירת דירות בספטמבר, הצליחה להעלות את מלאי הדירות החדשות המוצעות למכירה בכ-4%; כעת, נותרו 10,000 דירות חדשות למכירה, בהשוואה ל-9,587 דירות בסוף אוגוסט. בהתבסס על קצב המכירות של ספטמבר, המלאי יספיק לשמונה וחצי חודשים, בממוצע כלל-ארצי.

מפילוח גאוגרפי של נתוני מכירות ספטמבר במסגרת הבנייה הפרטית, עולה כי באזור המרכז מכירת הדירות החדשות צנחה ב-17% ל-592 דירות חדשות, בהשוואה לחודש אוגוסט; בחיפה צנחו המכירות ב-20%; בירושלים נרשמה ירידה של 10%; ובדרום נותרו המכירות יציבות. עם זאת, החגים לא הניאו את רוכשי הדירות מהעיר תל אביב, בה זינקו המכירות ב-54%, מ-215 דירות באוגוסט ל-332 דירות בספטמבר.

עוד עולה מנתוני הלמ"ס כי בחודשים ינואר עד ספטמבר, נמכרו 1,221 דירות חדשות בפתח תקווה, שיאנית המכירות. במקום השני ניצבת אשקלון, בה נמכרו 948 דירות חדשות. בירושלים נמכרו 921 יחידות דיור חדשות, ובתל אביב 886.


מתוך גלובס

Leave Comments